Ngủ, kết quả sau 5 tuần. Một trong những kết quả tốt nhất...

Tôi không phải là bác sĩ và tôi không phải là chuyên gia về giấc ngủ. Tuy nhiên, tôi có một số nền tảng trong nghiên cứu giấc ngủ. Tôi là một nhà nghiên cứu giấc ngủ. Bạn sẽ tìm hiểu về quá trình nghiên cứu và nghiên cứu của tôi. Bạn cũng sẽ tìm hiểu rất nhiều về các sản phẩm ngủ khác nhau mà tôi sử dụng. Tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin này để bạn có thể quyết định xem việc mua một sản phẩm ngủ có phù hợp với bạn không. Tôi đã rất cẩn thận để thu thập và phân tích dữ liệu mà bạn sẽ cần để chọn sản phẩm tốt nhất cho bạn.

Nếu bạn là một bệnh nhân và bạn không thoải mái khi đọc nó, xin vui lòng ngừng đọc ngay bây giờ. Bạn sẽ không thể đủ khả năng. Bạn sẽ bị mắc kẹt trong một đường ray đắt tiền trong nhiều năm. Blog này không phải là mục đích bán hàng cho bất kỳ công ty, sản phẩm hoặc bất kỳ thông tin nào khác bạn tìm thấy trên Internet. Mục đích của tôi chỉ đơn giản là để giúp bạn tìm thấy các sản phẩm sẽ làm việc cho bạn. Chính xác thì ngủ là gì? Khi chúng ta ngủ, chúng ta trải qua các giai đoạn khác nhau của chu kỳ giấc ngủ được xác định bởi các giai đoạn khác nhau của đồng hồ sinh học. Đồng hồ bên trong của chúng tôi theo dõi đồng hồ bên trong cơ thể của chúng tôi và chúng tôi có thể có các giai đoạn khác nhau của chu kỳ giấc ngủ của chúng tôi. Sau đây là danh sách các giai đoạn của giấc ngủ và cách thức hoạt động của từng giai đoạn:

Đánh giá cuối cùng của chúng tôi

Sleep Well

Nick Tran

Bạn gần như có thể tin rằng Sleep Well làm việc kỳ diệu. Dù sao, giả thuyết này được đưa ra, miễn l...

Night Comfort

Nick Tran

Sản phẩm Night Comfort gần đây đã được chứng minh là một mẹo nội bộ thực sự về mặt tối ưu hóa giấc ...